שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
562 אורחים
יומא דהילולא - היארצייט

תמוז

18/12/2007

א. רבי שמואל ברוך ורנר, מח"ס משפטי שמואל, תשנ"ג

א. רבי משה, אבי רבי ישראל נאג'ארה, מח"ס לקח טוב, שמ"א

א. יוסף הצדיק בן יעקב אבינו, קבור בשכם

א. רבי צבי דידי, מח"ס ארץ צבי, תש"מ

א. רבי אברהם חיים ב"ר רחמים מרבני בבל, תשי"ד

א. נסים חורי מעיר תיטאוין מחכמי תוניסיה, תשכ"ו

א. רבי קלמן קלונימוס הלוי אפשטיין, מח"ס מאור ושמש, תקפ"ז

ב. רבי יוסף בן וואליד, מח"ס שמו יוסף

ב. רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא, מח"ס מפרשי הים

ב. רבי נחמן מהורדנקא תלמיד  הבעש"ט, תקכ"ה

ג. רבי שמואל ברוך

ג. רבי יעקב הלוי ספיר, מח"ס אבן ספיר

ג. רבי שניאור קוטלר ראש ישיבת ליקווד, תשמ"ב

ג. רבי דוד כהן יהונתן רב העיר זרזיס, מח"ס יד דוד, תשכ"ה

ג. רבי מנחם מנדל שניאורסון האדמו"ר מחב"ד

ד. רבי נסים חיים משה מזרחי, מח"ס אדמת קודש

ד. רבי אליהו לופס, מח"ס בן אביחיל, תרח"צ

ד. רבי יעקב מבעלי התוס'- רבינו תם, ד"א תתקל"א, קבור בצרפת

ד. רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג, מח"ס הפלאה, תקס"ה

ד. רבי יהושע סגל דייטש ראב"ד קטמוון, תש"ן

ד. רבי דוד שרגא רבי ביזר, תשכ"ב

ד. רבי חיים משה מנדל, מזקני הצדיקים בני ברק

ה. רבי צאלח כהן זנגי, תשכ"ח

ה. רבי כליפה כהן השני, מח"ס שמחה וששון על ההגדה, תרצ"ב

ו. רבי חיים די לה רוזה, מח"ס תורת חכם

ו. רבי ברוך פרענקל, מח"ס ברוך טעם, תקפ"א

ז. רבי רפאל יצחק ישראל, מח"ס בית היין

ז. רבי אליהו סלימאן מני מחברון, מח"ס תנא דבי אליהו, תרנ"ט

ז. רבי שמחה בונם אלתר האדמו"ר מגור, תשנ"ב

ח. רבי חיים משאש, מח"ס נשמת חיים

ח. רבי שלמה בן יהודה הכהן, מח"ס יפה שעה

ח. רבי מאיר מדז'יקוב, מח"ס אמרי נועם, תרל"ב

ח. רבי יחזקאל דאום רב רמת מגשימים, תשנ"ג

ח. רבי שלמה אליאך אבי האסירים הראשון

ח. רבי אברהם הכהן ראטה, מראשי העדה החרדית, תשנ"ה

ט. רבי יקותיאל יהודה בן רבי צבי, זצוק"ל מצאנז קלויזנבורג

ט. רבי זלמן סורצקין, מח"ס אזנים לתורה, תשכ"ו

ט. רבי משה חברוני ר"י חברון, מח"ס משאת משה, תשל"ה

ט. רבי דוד חתאתו חדוק, מח"ס דגן בחורים, תרפ"ז

ט. רבי דוד ליפשיץ נשיא עזרת תורה אמריה, תשנ"ג

ט. רבי יוסף שלמה דיין, מהמקובלים הנסתרים, תשמ"ה

י. רבי ישראל יעקב אלגזי, מח"ס ארעא דרבנן, תקט"ז

י. רבי מאיר מלול רב ברצלונה

יא. רבי עטייה חורי מחכמי ג'רבה, מח"ס נטע רבעיי תשל"ב

יא. רבי צבי הירש מזידיטשוב, מח"ס צבי לצדיק, תקצ"א

יא. רבי משה מימון זצ"ל מדייני גאבס, מח"ס ישיר משה

יב. רבי יעקב ב"ר אשר בעל הטורים, ה' אלפים ק"ח, קבור בספרד

יב. רבי אברהם דוויק הכהן קאלוסי חכם באשי באר"צ

יב. רבי אהרן בן חיים

יב. הרב אליהו ברוך קמאי, ישיבת מיר תרע"ז.

יב. רבי נסים בנימין מרדכי אלישע בן הרב יש"א ברכה

יב. רבי אליהו יוסף ריבלין, מח"ס אלהי יוסף

יג. רבי אלחנן וסרמן, מח"ס קובץ שעורים הי"ד, תש"א

יג. רבי חיים הכהן ראפפורט, מח"ס שו"ת רבינו חיים הכהן

יג. רבי יעקב פיתוסי, מח"ס ירך יעקב, תקע"ב

יג. רבי דוד בהר"צ רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקע

יג. רבי אריה לייב הלוי עפשטיין, מח"ס הפרדס, תקל"ה

יג. רבי שמואל שיינברג, ראש ישיבת מגדל התורה

יד. רבי מרדכי עטייה מחכמי אר"צ בירושלים, תשל"ח

יד. רבי בכור רפאל הלוי

יד. רבי יוסף ב"ר משה מטראני המהרימ"ט, שצ"ט

טו. רבי אברהם פילוסוף ראב"ד הספרדים בירושלים

טו. רבי שלמה משיח ממקובלי ירושלים, תשט"ז

טו. רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, תק"ג, קבור בירושלים

טו. רבי דוד משה רוזנבוים מקראעטשניף רחובות, תשכ"ט

טו. רבי עמרם בלויא מראשי נטורי קרתא בירושלים, תשל"ד

טו. רבי שלמה אלפאסי מבעלי הספר משחא דרבותא, תקס"א

טו. ר' נסים כהן השלישי דומ"צ בעיר בנגרדאן, תשל"ד

טז. חור בנו של כלב ומרים הנביאה

טז. רבי יעקב שמריהו דייטש אב"ד חת"ס פ"ת, תשנ"ג

יז. רבי יצחק ה כהן, מח"ס בתי כהונה, הראשון לציון

יז. רבי שמעון ביטון אב"ד ור"מ בעיר מרסיל צרפת, תשמ"ב

יז. רבי יהודה מטוליטולא בנו של הרא"ש

יז. רבי שלמה בר' יהודה משאמסו, מח"ס שורש ישי

יז. רבי שמואל דרמון מדייני תונס, תקכ"ז

יח. רבי מסעוד רפאל בן מוחא, מח"ס פרדס רמונים

יח. רבי משה דוד אשכנזי, מח"ס באר שבע, תרט"ז

יט. רבי דוד הכהן, מח"ס דברי דוד

יט. רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג, מח"ס היכל יצחק, תשי"ט

יט. רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישבת מיר י-ם, תשכ"ה

יט. רבי אברהם הלוי פטאל, מח"ס ויאמר אברהם, תשמ"א

יט. רבי יונה שטנצל יוזם לימוד משנה יומית והלכה יומית, תשכ"ט

יט. הרב אליעזר יהודה פינקל - תשכ"ה.

כ. רבי בצלאל ראקוב רבה של גיטטסהד

כ. רבי אברהם חיים נאה, מח"ס קצות השלחן, תשי"ד

כ. רבי מנחם ישועה מחכמי ירושלים, תשכ"ה

כא. רבי שלמה מחלמה, מח"ס מרכבת המשנה על הרמב"ם

כא. האדמו"ר משטעפנעשט זצוקללה"ה זיע"א

כא. רבי יהודה הכהן שאקו אב"ד ירושלים, תשי"ג

כא. רבי שלמה שמאמה, מח"ס שורש ישי, תקס"ו

כא. רבי רחמים נהורי אב"ד פריז, מח"ס רחמיך רבים, תשמ"ה

כב. רבי שמעון דמרי מחכמי גאבס מלמד ושו"ב, תש"ב

כב. רבי פרץ אריאל זצוק"ל, מרא דאתרא דמגדיאל הוד השרון

כב. רבי רפאל משה אלבאז, מח"ס הלכה למשה

כב. רבי שלמה מקרלין הי"ד, תקנ"ב

כב. רבי לוי יצחק בנדר מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט

כב. הרה"ק רבי דוד מקאצק זי"ע, תרל"ג

כג. רבי משה קורדובירו, מח"ס אור יקר, ש"ל, קבור בצפת

כג. רבי אברהם יצחק העלר בן ר' שמואל מצפת, תרס"ט

כג. רבי גדליהו אהרון קעניג, מח"ס חיי נפש, מייסד קר' ברסלב צפת

כד. רבי כמוס פלח ראב"ד בנגזי טריפולי

כד. הרב שלמה גלמן - רב קהילת קווינס תשס"ח.

כד. הרב שלמה גלמן - רב קהילת קווינס - כ"ד תמוז תשס"ח.

כה. רבי ישראל יהושע מקוטנא, מח"ס שו"ת ישועות מלכו

כה. רבי אברהם ברדקי מנקיי הדעת שבירושלים, תשנ"א

כה. רבי אריה לייב בעל השגת אריה

כו. רבי אהרון ברכיה ממודינא, מח"ס מעבר יבוק

כו .רבי אלכסנדר הכהן אב"ד בקלן

כו. רבי שלמה גאנצפריד, מח"ס קיצור שלחן ערוך

כז. רבי יעקב עדס חבר בית הדין הגדול בירושלים, תשכ"ג

כז. רבי שמואל רוזובסקי מראשי ישיבת פוניבז', תשל"ט

כז. רבי אליהו זוזות, רב במחסיה ומח"ס האדם בשבחות ועוד

כח. רבי יעקב שאול אלישר יש"א ברכה, תרס"ו

כח. רבי יוסף שלום אלישיב פוסק הדור, תשע"ב, נטמן בהר המנוחות

כח. רבי חיים פרידנלדר, משגיח ישיבת פוניבז', תשמ"ו

כח. רבי שלמה טנא אב"ד תל אביב, תשמ"ו

כח. רבי אליעזר מליעז'נסק בן הנועם אלימלך, תקס"ו

כח. רבי משה טיטלבוים, מח"ס ישמח משה, תר"א

כט. רבי יוחנן  הסנדלר, קבור במירון

כט. רבי שלמה יצחקי- רש"י, ד' אלפים תתס"ה, קבור בצרפת

כט. רבי משה מזאלישין, מח"ס משפט צדק תקצ"א

כט. רבי עלואן ש. אבידני, רב יהודי כורדיסטאן, מח"ס מעשי הגדולים

תגובות
9.   יהודא הלוי פעלדמאן (16/11/2017 21:41:37)
8.   אהרן (18/07/2017 17:45:10)
7.   אהרן (18/07/2017 17:42:36)
6.   aron (18/07/2017 17:39:16)
5.   
יישר כויעח
יהודי (7/07/2015 22:33:25)
4.   אהרן (11/07/2014 03:10:02)
3.   א.א. (5/07/2011 01:19:44)
2.   חסיד (24/07/2008 12:45:02)
1.   יצירנוצר (30/06/2008 16:34:19)
עוד מרשימת פטירת גדולי ישראל לפי סדר חודשי השנה
תשרי, 18/12/2007
חשון, 18/12/2007
כסלו, 18/12/2007
טבת, 18/12/2007
שבט, 18/12/2007
אדר, 18/12/2007
ניסן, 18/12/2007
אייר, 18/12/2007
סיון, 18/12/2007
תמוז, 18/12/2007
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים