שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
 
עכשיו באתר שטייגן
655 אורחים

חנוכה

חנוכיה יקרה, רגילה, חנוכיה של ילדים שמדביקים עם צלוחית קטנה על חתיכת אבן או עץ, חנוכיה שדלקה בערב שבת, סביבון מאיר, סביבון מנגן, סביבון מצייר...
16/12/2008
אסור להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית, הואיל ונר חנוכה לא ניתן להנות בו. ויש מתירין. לפי שלצורך קיום מצות פרסומי ניסא נחשב כהנאת אכילה...
7/12/2007
לענין הדלקת נרות - נער שנעשה בר מצוה באחד מימי חנוכה, ומנהגם להדליק בשעת השקיעה לפני צאת הכוכבים (כן בער"ש שמדליקין לכול"ע מבעו"י) ג"כ אינו מוציא גדולים ידי חובתם...
4/12/2007
29/11/2007
בבית שני כשמלכה מלכות יון, גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידיהם בממונם ובנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו את הטהרות...
18/11/2007
בניית אתרים בניית אתרים