שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
814 אורחים
סיפורים

סיפור האריות

מעשה שהיה באשכנז בשנת ה'שפ"ח ליצירה מתוך כת"י תימני. מתוך ספר "נפלאות מתורתך" פרשת תרומה.
12/01/2009

מעשה שהיה באשכנז בשנת ה'שפ"ח
מתוך כת"י נדיר מתימן

פעם אחת גזרה מלכות אלפרנג (צרפת) על ישראל שמד. ובה יותר משישים אלף יהודים. והיו בה אומה אחת משארית היוונים שהיו שונאי ישראל גדולים, שכתבו בגזרותיהם שיכתבו ישראל על קרן השור, אין להם [חלק] באלהי ישראל. והיו כולם ערלים (הצרפתים והיוונים). אמרו להם מלכות אלפרנג (ליוונים) שיעבדו עבודתם ויכנסו בדתם ויהיו אומה אחת. אמרו להם היוונים, עד שאתם גוזרים עלינו, תגזרו גזירה על היהודים בתחילה שימירו דתם ויכנסו בדתכם, ואנחנו ניכנס לדתכם באחרונה. מיד קראו לזקני ישראל ולחכמים שבישראל ואמרו להם, אנחנו מבקשים מכם שתיכנסו לדתינו. ואם לאו, אנחנו הורגים אתכם אנשים ונשים וטף, ולא נשאיר מכם שריד ופליט. מיד בקשו שימתינו שלושה ימים עד שיחליטו מה לעשות, אם ימירו חס ושלום (למראית העין עד שימצאו רווח והצלה כאנוסי ספרד). או ייהרגו (על קדושת ה'). הלכו ישראל וגזרו תענית שלושה ימים, הם ונשיהם ובניהם וטפם ובהמתם ואף יונקי שדים, ולא האכילום מאומה. והיה להם בית-כנסת גדולה מימות בית ראשון והלכו והתפללו בה, והיו מתענים וצועקים ומתחננים, עד שעלתה צעקתם למרום:
ביום השלישי לתענית התפללו תפילת מנחה, והערלים כבר נתקבצו אצלם יותר ממאתים אלף, ובאו עליהם מכל אומה ולשון. אחר תפילת המנחה אמרו ישראל אלו לאלו, כיצד נעשה אם חס ושלום לא יהיה לנו רווחה. קומו ונחפור בבית-הכנסת ונגנוז ספרי-תורה וניהרג כולנו, ולא יקחום הערלים. מיד קמו וחפרו בתוך בית-הכנסת, ועמדו בפתח ההיכל וביקשו לקחת את ספרי התורה, וחזרו שלוש פעמים להיכל ולא יכלו, באותה שעה יצא קול מתוך ההיכל ואמר להם, "ישראל, ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, אל תיראו".
באותה שעה ירדו עליהם הערלים ואמרו להם, מה אתם משיבים למלך. אמרו, הרי אנו כולנו מתקבצים מצפים אם תשועה או ליהרג. באותה שעה יצאו על אלפרנג מין ההיכל שני אריות של-אש, והיו האריות מוציאים ניצוצות של-אש על הערלים, והיו הורגים בהם במלכות אלפרנג יותר משבעים אלף. והיה המלך צווח ואומר בטלה הגזירה מכאן. מזו השעה, אין אני גוזר עליכם שום גזירה. ואפילו מס שאתם נותנים בכל שנה ושנה, אין אני לוקח מכם מס שבע שנים. וזו איגרת וחותם שלי ושל-חכמי הערלים, תהיה בידכם לאות ולעד. באותה שעה חזרו האריות למקומם לתוך ההיכל למקום שיצאו, והיתה תשועה גדולה לישראל. לקיים מה שכתוב בתורת משה (ויקרא כו, מד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים.." וגו', הרחמן יצילנו מכל אויב וצר ויגאלינו בקרוב, אמן כן יהי רצון.

עוד מעשיות
מעשים שהיו מענייני מצוות השבת אבידה, 20/05/2013
סיפור אמיתי, ממקור ראשון (אשת הרב'ה), 9/05/2013
עוורון עיניהם של בעלי נגיעה עצמית, 21/06/2010
הרהוריו של המגיד , 29/03/2010
קונטרס מבוא השערים, 14/02/2008
ובלכתך בדרך, 16/02/2009
סיפור האריות, 12/01/2009
פרקי חיים מופלאים מעולמו של אברך בן עלייה, 9/12/2008
והגית בו יומם ולילה, 3/06/2008
"כי הם חיינו", 3/06/2008
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים