שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
535 אורחים
סיפורים

והגית בו יומם ולילה

3/06/2008

הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל לא היה לו כסף לקנות לעצמו ד' מינים, ורגיל היה לברך על האתרוג של הנצי"ב, ולפני הלל חיכו תמיד להגר"ח זצ"ל שיבוא ויברך, שנה אחת חיכו זמן רב, והגר"ח זצ"ל לא הגיע, והנצי"ב זצ"ל הורה להמשיך ולומר הלל ולא לחכות יותר. באמצע הלל הופיע הגר"ח זצ"ל, כשראה אותו הנצי"ב מיהר למסור לו האתרוג לברך עליו, אבל הגר"ח מיאן לברך והנצי"ב התפלא מה שונה היום מכל השנים, והגר"ח זצ"ל ענה לו שידברו אחרי התפלה.

לאחר התפלה שאל הנצי"ב את הגר"ח מה נשתנה היום מכל השנים, וענה לו הגר"ח שיש לו שאלה על האתרוג שלו, אבל רק לו זה שאלה ולא לו, ולתמיהת הנצי"ב ממ"נ אם זהו שאלה גם לי זוהי שאלה? וענה הגר"ח שהשנה מוצאי שביעית, ואתרוג שלך משל עכו"ם, אבל אתרוג של שמיטה, ואני חושש לעצמי להחמיר לא לברך על האתרוג, וע"ז ענה הנצי"ב א"כ זוהי שאלה גם לי ויצא לביתו.

למחרת ביום טוב שני בשעה ארבע בבוקר של יו"ט קוראים אותו, רק התלבש ורץ מיד לביתו של הנצי"ב שקיבל פניו בשמחה ואמר לו "בשורה טובה יש לי להגיש לך, שהיום כבר תוכל לברך על האתרוג שלי, שעברתי בעיון מהבוקר עד עכשיו על הענין, ואין שום חשש על אתרוג זה" והתחיל לפרש הנימוקים. הגר"ח אמר לו מיד שאסור לו לשמוע דברי תורה, ועליו לברך קודם ברכת התורה, ורבי חיים אמר ברכת התורה בכוונה עצומה כדרכו, ובאמצע שמע קול בכי, ודמעות ממש זלגו מעיני הנצי"ב, והגר"ח לא יכול להפסיק באמצע הברכה, רק בסוף מיהר לשאול את הנצי"ב מה פשר קול הבכיות הללו, והנצי"ב ענה בפשיטות ובתמימות "היאך לא אבכה כשאברך שאנו מצפים שיהיה גדול הדור לא אמר עוד בשעה ארבע בבוקר ברכת התורה, והיאך פני הדור לעתיד".

והגר"ח היה רגיל לספר הסיפור לבנו הגריז"ס זצ"ל. ואמר לו "פוק חזי – בפי העולם מרגלא שיש ירידה בדורות, ואני אומר לא תוך הדורות, אלא בדורינו ממש ביני לנצי"ב, הנצי"ב לא הבין כלל היאך אפשר להיות גדול בישראל אם ישנים ביום טוב בשעה ארבע עד שבכה, ומה נענה אנן אבתריה". ע"כ שמעתי.

 

(הגר"מ שטרנבוך – עם התורה י"ב – ששמע מפי הגרי"ז מבריסק זצ"ל)

עוד מעשיות
מעשים שהיו מענייני מצוות השבת אבידה, 20/05/2013
סיפור אמיתי, ממקור ראשון (אשת הרב'ה), 9/05/2013
עוורון עיניהם של בעלי נגיעה עצמית, 21/06/2010
הרהוריו של המגיד , 29/03/2010
קונטרס מבוא השערים, 14/02/2008
ובלכתך בדרך, 16/02/2009
סיפור האריות, 12/01/2009
פרקי חיים מופלאים מעולמו של אברך בן עלייה, 9/12/2008
והגית בו יומם ולילה, 3/06/2008
"כי הם חיינו", 3/06/2008
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים