תפילות

מרגש!!! תפילה בלחש של רבן של ישראל

מרן הגאון רבי יוסף אלישיב זצוק"ל בתפילת לחש הוקלט ב-כ"ג שבט תשס"ח.
26/06/2008