ארגונים - כללי

לאור הנר

בראשות הרה"ג שלמה לוונשטיין שליט"א
27/04/2010

אתר הבית של ארגון לאור הנר
אתר לאור הנר 
דואר אלקטרוני: leorhaner@enativ.com

רשימת הקלטות

 © כל הזכיות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.

 

1.       עשר המכות - פרשת שמות, וארא, בא

2.       קריעת ים סוף - פרשת בשלח

3.       פורים – מחיית עמלק

4.       באור ההגדה של פסח 2 חלקים

5.       אהבת לצדק בניי מעשה העגל - פרשת כי תשא

6.       יונה הנביא הפטרת יוה"כ

7.       נעשה אדם – אמונת היחוד - פרשת בראשית

8.       אבלות על החורבן

9.       דוד המלך – לב טהור - פרשת תצווה

10.   המעביר על מידותיו - פרשת ויצא

11.   אדוננו דוד עבד ה'

12.   מעלות התורה - פרשת בחוקותי

13.   כמו באולם חתונות הפטרת צו

14.   גומל דלים – ה'ו'ז'ח'ט'י'כ'ל' - פרשת במדבר-חג שבועות

15.   אני מאמין באמונה שלמה יעקב אבינו  ולבן - פרשת ויצא

16.   הרחמן הוא ישתבח לדור דורים - פרשת ויצא חנוכה

17.   חמדת הכבוד - פרשת שלח לך

18.   מושחתים נמאסתם קרח ועדתו

19.   תלמידיו של אברהם אבינו - פרשת בלק

20.   יום העצמאות

21.   יום הדין-כבני מרון-שלושה באים לדין

22.   כי מכבדי אכבד אברהם אבינו וומלחמת ארבעת המלכים - פרשת לך לך

23.   תורה וגמילות חסדים ספר בראשית

24.   ההסתר שבמגילת אסתר פורים

25.   סיפור יהודי - פרשת ויחי

26.   שיכור ולא מיין איך פרעה לא נשבר - פרשת וארא בא

27.   מור ודרור אמונת חכמים פורים

28.   חוב+1=טוב חיזוק לאמונה ותפילה - פרשת תולדות

29.   וחיי עולם נטע בתוכנו חג שבועות

30.   מן או קוקומוש - פרשת בהעלותך

31.   תפוס כפי יכולתך - פרשת שלך לך

32.   משיב חימה בן משיב חימה - פרשת פנחס

33.   כי עת לחננה כי בא מועד בין מצרים

34.   ימין מול ימין שמאל מול שמאל לראות את הטוב אצל השני - פרשת פקודי

35.   גדולה לגימה - פרשת כי תצא

36.   לך אל הנמלה עצל - פרשת ראה ושופטים

37.   מרים בת עלי  בצלים מצווה נקיה סוכות-חנוכה

38.   וחיתה נפשי בגללך - פרשת לך לך

39.   ברוך גוזר ומקיים - פרשת חיי שרה

40.   עבירתן של שבטים תקווה היא לעולם - פרשת וישלח

41.   זה לא משחק ילדים - פרשת וישלח חנוכה

42.   התרופה לייסורים - פרשת מקץ ויגש

43.   "חסד ואמת" - פרשת ויחי

44.   זה הגיוני או לא - פרשת שמות 

45.   הציר של נחום - פרשת בשלח

46.   המרגל ששכח את תפקידו - פרשת משפטים

47.   כי לא אצדיק רשע - פרשת משפטים

48.   תיאטרון הבובות מגילת אסתר

49.   "נעמן ירד לירדן" - פרשת תזריע

50.   וידעתם כי אני ה' - פרשת בא פסח

51.   אונקולוס הגר - פרשת קדושים

52.   "מה יאמרו אזובי הקיר" - פרשת בהר

53.   "רוממו מכל לשון" - פרשת נשא

54.   ההיסטוריה חוזרת - פרשת קרח

55.   מי התחיל ראשון התרנגול או האתון - פרשת בלק

56.   ליצני הדור - פרשת פנחס מטות

57.   על זה היה דווה ליבינו בין מצרים

58.   זמן הבעיטה - פרשת שופטים

59.   למענך אלוקים חיים - פרשת כי תבא

60.   "דלתיך דפקנו" יום הכיפורים

61.   גלות דה לוקס הושענא רבה

62.   כמה גדול כוחו של האילן - פרשת נח

63.   לאן נוסעת המרכבה עקידת יצחק - פרשת וירא

64.   טעם הגדי כטעם הצבי - פרשת תולדות

65.   רחל באה או באה - פרשת וישלח

66.   ורטיגו - פרשת וישב חנוכה

67.   "עמק חברון" - פרשת ויגש

68.   אפרים ומנשה - פרשת ויחי

69.   אמת ואיתן - פרשת וארא – בא

70.   קיימו וקיבלו – קרי וכתיב - פרשת תרומה

71.   מה אפשר ללמוד מהדמקה - פרשת כי תשא

72.   2 ציפורים ועץ ארז תזריע מצורע

73.   אשרי משכיל אל דל - פרשת בחקותי תשס"ד