שטייגן פורטל עולם התורה
עכשיו באתר שטייגן
676 אורחים

פסח

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה, בשבח העבודות לקראת חג הפסח אשר מטרתם היא לנקות את הבית מחמץ שלא יראה ולא ימצא בו ח"ו חמץ...
3/04/2017
כמה וכמה דברים עשו ועושים בליל הסדר משום 'דרך חירות', על שהוציאנו ה' יתברך מעבדות לחירות. במאמר שלפנינו נביא בעז"ה מקצת מן הדברים...
27/04/2016
איתא במד"ר שמות רבה (פרשה א'): אמר רב הונא בשם בר קפרא: בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם וכו', ע"ש. על חשיבות 'שמו' של אדם בעז"ה במאמר שלפנינו...
6/04/2014
בניית אתרים בניית אתרים