שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
866 אורחים

מעניני פרשת השבוע

10/11/2013
בספר ילקוט אברהם כתב, נזדמן לי שישבתי במסיבה סעודת פדיון הבן בין ת"ח וגדולי עולם ונפל במחשבתי לשאול מהרבנים הגאונים הנ"ל, למה לא נמצא כתוב בשום ספר לא בראשונים ולא באחרונים שעשה אברהם אבינו ע"ה פדיון לבנו בכורו יצחק אבינו ע"ה...

31/10/2013
כשלוט ומשפחתו ברחו מהעיר סדום, אמרו להם שלא לפנות לאחוריהם ולהביט בהפיכת סדום כמו שנאמר (בראשית יט' יז') 'אל תביט אחריך וגו', אך אשת לוט כן הביטה לאחור ונענשה על כך ונהייתה לנציב מלח...
23/10/2013
מובא בספרים הקדושים שיש חמש פעמים בשנה שצריך להשכים ולהתפלל ותיקין. וכך כתב בספר מטה משה (תלמיד המהרש"ל - סי' תתקנח'), ב-ה' בקרים משכימים ..
17/10/2013
נמצא בקדמונים שגזרו תענית בערב שבת קודש פרשת חקת שאז שרפו בצרפת עשרים קרונות מליאים ספרים וקבעו על יום השבוע ולא על יום החדש שנתגלה להם בחלום דזהו שתרגם אונקלוס על זאת חקת התורה דא גזירת אורייתא...
13/06/2013
בתפארת ישראל כתב, פי הארץ רצה לומר ניתן כח בהארץ באותו מקום לפער פיה לבלוע עדת קורח ולסתמו אחר כך, כחיה הפותח פיה וחוטפת וטורפת בכעס ובולעת שללה וחוזרת וסוגרת פיה...
6/06/2013
במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג שהוא קדמון הנהוג בהרבה מקומות שבהגיע הבעל קורא לקריאת עשרת הדברות הצבור עומד, האם מנהג נכון הוא?...
30/01/2013
בספרים ישנו נידון רחב, מה ברכו בני ישראל על המן קודם שאכלוהו, דהרי ברכת המוציא לחם מן הארץ לא שייך כאן, מפני הקב"ה הוריד להם את הלחם מן השמים...
24/01/2013
בספר ילקוט אברהם כתב, נזדמן לי שישבתי במסיבה סעודת פדיון הבן בין ת"ח וגדולי עולם ונפל במחשבתי לשאול מהרבנים הגאונים הנ"ל, למה לא נמצא כתוב בשום ספר לא בראשונים ולא באחרונים שעשה אברהם אבינו ע"ה פדיון לבנו בכורו יצחק אבינו ע"ה...
5/11/2012
..כמה שיטות מי הרגו לעשו. א' חושים בן דן (גמ' סוטה). ב' יהודה (ירושלמי) ג' חושים החל ויהודה סיים (תוס'). והם סוברים שזה היה בזמן הלויתו של יעקב. ד. יהודה בזמן הלויתו של יצחק (מדרש תהלים)...
10/01/2012
האם מותר לאכול בהמה שנוצרה ע"י ספר יצירה עם בשר? דלכאורה לשון הכתוב לאיסור הוא 'לא תבשל גדי בחלב אמו' א"כ דוקא גדי שנוצר תוך אמו, אך הנעשה ע"י ספר יצירה מיסתפקינא....
24/11/2011
..יחס מיוחד אנו מוצאים בחז"ל לגבי 'טבי' עבדו (עבד כנעני) של רבן גמליאל במשנה סוכה (כ' ע"ב) כתוב שרבן גמליאל אמר על עבדו שקראו לו 'טבי' שהוא תלמיד חכם...
26/10/2011
"כי תשתרר עלינו" (פר' קרח) הגימטריא של תיבת 'תשתרר', עולה אלף וחמש מאות, וזוהי הגימטריא היותר גדולה של תיבה אחת בתורה...
23/06/2011
וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בֵּית אֵל וְאוּלָם לוּז שֵׁם הָעִיר לָרִאשֹׁנָה: במאמר שלפנינו מובא אודות עצם 'לוז' הניזונת מסעודת מלוה מלכה כמבוא' בספרים הקדושים. מאת הרה"ג אריה פלשניצקי שליט"א מתוך ספרו 'אתקינו סעודתא'.
6/11/2010
25/07/2010
25/07/2010
החלום הפלאי שהוכיח התשובה לגודל הבטחון, החלום שהוכיח כי משמיא עלזו ביה, 'הרב מפוניבז כיוון את דרשותיי', החלום והשם הקדוש שהביא את הגשם, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, חלומו של רבי, הלל שהביא פריחת הישיבה בנובהרדוק, החלום שבו הופיע העשיר שהורה על נתינת ממון מרובה שהביאתו לעולם הבא, החלום שבישר על הצלת החייט...
14/12/2009
וידאו: מעמד נתינת זלו"ק לכהן - מענייני פרשתינו "שופטים" קטע קצר של מעמד נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהן, שהתקיים בכ"ו חשון תשס"ג בבני ברק.4/9/2008
מאמרי הדרכה לחתנים - מענייני פרשת השבוע - "כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח". רצון ה' הוא, כי בני הזוג יגיעו להתאחדות, וקבעה התורה להשתדלות בזה שנה שלימה...9/9/2008
וידאו: מראה גיד הנשה - מענייני פרשת השבוע "וישלח", מאת השו"ב הרה"ג ציון חוכימה שליט"א...וגיד הנשה הן של־בהמה הן של־חיה, אסור גם כן באכילה מן התורה, שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, הן בַּיָּרֵך הימנית הן בשמאלית...8/12/2008
וידאו: מראה החלב המכסה את הקרב - נאמר בפרשתינו תצוה "ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב וגו' " לפניכם קטע וידאו מאת השו"ב הרה"ג ציון חוכיימה שליט"א.1/3/2009
וידאו: מראה "הפדר" - לפניכם חלק מן החלב הפריסה שנפרש בחלקו על בני מעיים והוא הנקרא "הפדר" לפי ציווי תורתינו הקדושה כמו שנאמר בפרשתינו "וערכו בני אהרון הכהנים את הראש ואת הפדר" וגו' (ויקרא א' ח')...22/3/2009
ספר 'סימני חיה ובהמה' - מדריך מעשי להבנת סימני החיה והבהמה והכרת החיות הטהורות. מאת הרב שמחה יאיר פוסטולסקי שליט"א, ספר חובה בכל בית יהודי! .16/4/2009
וביום השמיני ימול בשר ערלתו...בפרשה בה קוראים על שמות בני ישראל, מן הראוי ליכנס מעט לתוככי הענין, מהו השם בישראל, אימתי התחילו לקרא בשמות משפחה ועוד...19/4/2009
כתובת קעקע - "וכתובת קעקע לא תתנו בכם" מענייני פרשתינו "קדושים" מתברר, כי גם אקט פשוט בתחום האיפור הקלאסי, עלול להכשיל באיסורים דאורייתא, או, למצער, באיסור מפורש דרבנן. תחום קוסמטי חדש, שחדר לאחרונה אף לציבור החרדי, גובל באיסורי תורה, אך מוצע על ידי מכוני קוסמטיקה בבעלות 'חרדית'...26/4/2009
פלקט "פאת זקנך" להורדה! - מענייני פרשתינו אחרי מות - קדושים, התמונות היו למראה עיניהם של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"נ קרליץ שליט"א.
וידאו: סדר קשירת ציצית - מעניני פרשתינו "שלח" באדיבות ארגון שונה הלכות. זמן צפייה 25:31 דקות, לימוד פורה ומועיל.8/6/2009
הטמנה במקצת ע"ג להבה של גז - נאמר בפרשתינו ויקהל "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת". האם אמרינן 'הטמנה במקצת שמיה הטמנה' כשהקדירה מונחת על גבי להבה של גז או דווקא כשמונחת ע"ג גחלים? 19/3/2009
ארבעה טורים, טורי זהב , קצות החשן - המוזכרים בפרשתינו תצוה, מתוך קונטרס מבוא השערים הכולל תולדות חייהם ותוכן ספריהם של חכמי הש"ס ונו"כ...14/2/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים