שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו

עכשיו באתר שטייגן
317 אורחים

אודות

מתוך בטאון "תורה ודעת" ניסן תשס"ט
6/04/2009
להלן זמני ברכת החמה וסיומה בסוף שעה שלישית בעיקרי מדינות העולם. הלוח הוא לפי הנץ החמה להרב דרור בן דוד נר"ו. הזמנים לפי שעון חורף.
6/04/2009
מצאתי בספר נפלא מחכם אחד הבקיא בחשבונות התקופות, שהאריך בביאור תקופת החמה, ועל הידיעה מדוע חוזרת החמה ואימתי בדיוק קורה כדבר הזה, ומיוחד הדבר שאך ב' פעמים מאז בריאת העולם אירעה ברכת החמה בערב פסח שלאחר השמיטה, וכל פעם שאירע כן, קרו דברים גדולים ומיוחדים ליהודים באותו הזמן, ועתה היא הפעם השלשית שקורה כדבבר הזה מבריאת העולם, ויזכינו ה' שנראה בגאולת עמו ישראל בב"א.
29/03/2009
ברכת החמה, כל מטרתה היא שיהודי יברך את בורא עולם בברכת עושה מעשה בראשית, בכדי להודות לו על כל טובה שהוא עושה עמנו, מאז מעשה בראשית, וברכת החמה היא הזדמנות מיוחדת לברכה זו, על פי החשבון הנמצא בידינו כיום...
29/03/2009
מתוך קונטרס "כצאת השמש" סדר ברכת החמה להשנה, מאת הרה"ג אלון ארביב שליט"א
25/03/2009
מתוך לקט ידיעות בסיסיות בענייני קידוש החודש והגדרותיהם בקצרה באדיבות המחבר הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א
15/02/2009
בהקדמתו לספרו של אביו, מעיד בעל ה'חקל יצחק' זצ"ל מספינקא על ברכת החמה אצל אביו, בעל ה'אמרי יוסף' זצ"ל: בשנת תרנ"ז בחודש ניסן, שהיה אז קידוש החמה, הייתה בדוחה דעתו מאוד. וכמדומה שלבש השטריימל בשעת סעודתו...
14/02/2009
אחד הנושאים ההלכתיים המרכזיים הנידונים בנושא ברכת החמה, הוא בשעה שזו מכוסה בעננים. ברשומותיהם על ברכת החמה, הביעו גדולי ישראל בכל הדורות את המתח הרב בו היו שרויים בטרם הברכה שמא תהיה מכוסה...
14/02/2009
ב'ברכת החמה' של התשמ"א, בעוד 'אגודת ישראל' וציבור המיינסטרים החרדי בירושלים התכנסו באירוע-הענק בכותל המערבי, ערכו פלגים אחרים אירוע נוסף ונפרד בכיכר השבת...
14/02/2009
בד' ניסן תשמ"א, כתב רבי חיים קניבסקי בהתרגשות: "בירכנו היום ברכת החמה פעם שנייה". זו הייתה הברכה האחרונה אותה זכה הגר"ח לברך בצוותא עם אביו, מרן הסטייפלער זצ"ל...
14/02/2009
הרב צבי כהן מביא בספרו זיכרונות מ'ברכת החמה' שראה לנגד עיניו אצל מרן בעל ה'קהילות יעקב' זצ"ל:
"בד' ניסן תשמ"א, יום ברכת החמה, התפללתי תפילת שחרית יחד עם בני, ישראל נ"י, בבית-הכנסת 'לדרמן' ברחוב רשב"ם 19 בני-ברק, יחד עם מרן הגאון הסטייפלער זצ"ל...
14/02/2009
ברכת החמה האחרונה בימי חייו של האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר זצ"ל מויז'ניץ, בעל ה'אמרי חיים', הייתה בשנת תשי"ג. האדמו"ר זצ"ל לא חש בטוב, אך מסר את נפשו לקיים את המצווה הנדירה בהידורה...
14/02/2009
דרוק פותח בתיאורו המרטיט: "השחר רק עלה, וירושלים מלאה המון עם. כל הדרכים מוליכות אל הכותל. הרחובות צרים מלהכיל את כל כלי הרכב. פקקי תנועה מעכבים. הנוסעים מאבדים את הסבלנות. הזמן קצר. רבים מעדיפים לצעוד רגלי במעלה הר ציון...
14/02/2009
בניית אתרים בניית אתרים