שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי חג סוכות
> עצה לבדיקת הדסים
כדי לבדוק הדסים לארבעת המינים בצורה מהירה, מומלץ להתחיל לבדוק מתחתית ההדס ולא מראשו כמו שרגילים. שכן בדרך כלל כאשר ההדס משולש בתחתיתו, כך גם הוא ממשיך למעלה, ואילו בחלקו העליון, הרבה פעמים העלים משולשים, וכאשר מגיעים לחלק התחתון, כבר אינו משולש.

וידאו: שוק ארבעת המינים
הוסרט בשוק בני ברק ברחוב הרב שך בשנת תש"ע.
להורדה לחץ כאן

עכשיו באתר שטייגן
322 אורחים

סוכות

לחץ כאן

 

לדמותו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, משא ראש הישיבה שליט"א בסיום מסכת יבמות, גדול תלמידי הגר"ח - ב"ברכת שמואל" מרן רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל ראש ישיבה קמניץ ועוד...
1/10/2012
חידושים וביאורים והערות לדינא בענייני ארבעה מינים ומהם חידושי הלכה שלא נתבארו בספרי רבותינו, מהדורת טיוטא מתוך הספר "קול אברהם" ד' מינים ערב סוכות תשע"ג...
1/10/2012
סכך נגוע לעיתים קרובות בחרקים העלולים ליפול ממנו לתוך המאכלים וכבר הזהיר ע"כ בעל ה"ערוך לנר" (תוספת ביכורים סימן תרנ"ז) שלא לתלות פרחים בסכך "שנופלים מהם תולעים ויתושים קטנים וממש אי אפשר להיזהר מזה ועל ידי זה עושה מצות סוכה למצוה הבאה בעבירה , שבולע השרצים עם המאכלים"...
26/09/2012
כידוע, המועדים הם הזמנים בהם ניתן מעט לצלול מלבד טעמה המשכר של דף הגמרא או ההלכה הצרופה, אף בטעימת ניחוחות מפרקי ההיסטוריה והעבר המפואר של עמינו, המלמד לא אחת על דרכינו בהוה ובעתיד, ועל הדרך הראויה להשתלם ולגדול במעלות התורה והיראה...
11/10/2011
הודעה לתועלת ציבור בעניין ערלה, תרומות ומעשרות - אתרוגים, מעשר - ושני, משער עני בשווקים, מאת בית מדרש להלכה בהתישבות החקלאית.
10/10/2011
מה עדיף בחג הסוכות - לשבת יותר זמן בסוכה או להיות מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, ונפקא מינה האם עדיף לצאת מהסוכה זמן רב לפני התפילה ולהפסיד קצת את השהיה בסוכה על מנת לזכות ולהיות מהעשרה הראשונים...
8/10/2011
"לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה"... מצורף חלק ממודעות השיעורים שפורסמו בערים ירושלים ובני ברק.
26/09/2010
באופן של קשר ע"ג קשר כראוי להדר ולעשות לכתחילה, והוא גם חזק מאוד, ויפה. נמסר ע"י אחד מרבני ועד הרבנים שליט"א בהסבירו שכך היו עושים בדורות שעברו, אלא שבצוק העתים והזמנים נשכחו חלק מהשלבים, הציבור יודע שלב הראשון, ואינו יודע היטב שלב השני. *קשר זה צריך לעשותו מערב יו"ט.
21/09/2010
קבצים לעיון והורדה לדפים ל"ב - ל"ט ללומדי דף היומי בימים אלו, באדיבות מערכת "ש"ס לובלין".
18/09/2010
פנינים, לאור הנר, פניני השבוע, האיחוד בחידוד, זכרו תורה משה ועוד... כולל עלונים משנים קודמות, לצפייה והורדה!
13/09/2010
מתוך מכתבו של הגאון רבי משה בראנדסדארפער שליט"א רב היכל הוראה ערב חג סוכות תש"ע לפ"ק...
29/09/2009
הרה"ג יורם סרי שליט"א דיין ומו"ץ בקרית ספר בהסבר על ענייני נטילת ארבעת המינים, באדיבות אתר קול הלשון. משך זמן כשעה. צפייה מהנה ומועילה.
22/09/2009
ביאור המקורות וההשפעות של המוזיקה החילונית של אלילי הזמר "החרדים"
יו"ל ע"י הועד לנגינה יהודית, בני ברק
20/11/2008
באדיבות המחבר הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א, ניתן הרשות לכל אדם ללמוד בהם ואף להעתיקם ולהעבירם לכל לומד בחינם וללא תשלום. והם בבחינת "וצידקתו עומדת לעד" זהו הקונה ספרים ומשאילן לאחרים.
20/11/2008
ובו מראה מקומות מורחב על מצוות החג: גדרי ומצוות היום, מצוות הסוכה בניינה וגדריה, מצוות נטילת המינים ובאור הלכותיהם ומעמדו של שמיני עצרת ודיניו. החוברת מבוססת על ה'רעד' הישיבתי בנוסף לחקירות ומראה מקומות נוספים.
10/10/2008
..אם כך נחיה את בין הזמנים זה יהיה חיזוק וקנין אמיתי של מה שקבלנו, וחשבון הנפש על מה שאנו עדיין צריכים לעשות. וכך נהיה הבן תורה בן עליה אמיתי בכל זמן שנוסף עליו...
9/10/2008
כ-20 דקות צפייה, צולם בשנת תשס"ח.
9/10/2008
כאשר נפרץ לאחרונה שעושים שמחות ואירועים כמו 'שמחת בית השואבה' והקפות שניות ברחובה של עיר- דבר שגרם פעמים רבות לתערובת ומכשול גדול...
9/10/2008
בעניין גלות דה לוקס - הושענא רבה
30/09/2008
בניית אתרים בניית אתרים