שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
עכשיו באתר שטייגן
303 אורחים

אלול

 
                                                          איור יוני גרשטין

רבי ישראל מסלנט מתאונן על מצב הדור בזמנו, ואומר כי בזמנים עברו היתה ניכרת חרדת האלול עד שאחזה פלצות בשמעם את קריאת חודש אלול...
13/08/2013
...טעם התקיעות לעורר לב העם ולהחריד לבותם שיעוררו לבותם לתשובה, כי כן הוא טבע של קול השופר להחריד כמו שכתוב (עמוס ג' ו') אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו...
8/08/2013
המהרי"ל כותב בהלכות ימים נוראים וז"ל: "משנכנס אלול כשכותב אדם אגרת שלום לחבירו צריך לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו להשיבו לטוב השנה הבאה עלינו לטובה, על דרך בשנה טובה תכתב ותחתם, או תולה ארץ על בלימה, יטיב לך כתיבה וחתימה, וכה"ג". וכן נהג מהרי"ל...
28/08/2012
כתב השל"ה (עמוד התשובה): מנהג הרבה קהילות בישראל לומר כל ספר תהלים בליל יום כפורים, והוא מנהג ותיקין, כי אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול מן הכל, מרבים שבחים להשם יתברך...
27/08/2012
בשבת זו כשאנו נחים עבור עמל התורה שידרש מאיתנו ביתר שאת בעז"ה בזמן אלול הבעל"ט הממשמש ובא, שבת זו אצל גדולי עולם הייתה פתיחה והכנה לימי הדין הקרובים. במאמר שלפנינו נביא בעז"ה מס' עובדות והנהגות מגדולי ישראל אודות זו השבת...
23/08/2011
יותר ממאה פעמים נאמר מזמור זה בימי הרחמים שמראש חודש אלול ועד שמיני-עצרת, פעמיים בכל יום. עקב כך קשור המזמור בתודעתנו בקשר הדוק לימי הדין והרחמים, ראש השנה ויום הכפורים..
5/08/2011
שביבי זכרונות של ראש ישיבת 'בית מאיר' מרן הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצ"ל על תקופת ימי לימודיו בישיבת מיר מתוך קובץ התאחדות הבוגרים 'ביני עמודי'...
7/09/2010
"רוב הישיבות שרדו בחסדי שמים את המלחמה, אולם הייחודיות שאפיינה כל ישיבה וישיבה – כמעט ונעלמה", כך כואב הגאון רבי יוסף סורוצקין שליט"א, ראש ישיבת 'מאור אליהו' ונדבך באצולת 'טלז', בשיחת פתיחה ל'זמן אלול' * "בדורות הקודמים, בחור-ישיבה היה אומר: 'אני הולך ללמוד אצל רבי ברוך-בער'. פעם, הלכו להידבק בחכמים. היום המותגים הם השולטים. אנשים לא מחפשים ייחודיות אלא רוצים להיות כמו כולם" * וגם: על הספר 'מגד יוסף', המכיל לא מעט ווארטים טלזאיים שנשמעו מפי... האמא לבית סורוצקין..
30/08/2010
ובודאי כן הוא שהעשירי יהיה קודש, הן אם חל בחול, הן כשחל בשבת ויו"ט, כי עיקר הקדושה היא, שהעשירי יהיה יום תשובה וכו' לפשפש במעשיו ולהרהר הרהורי תשובה, ולעשות הסכמות לקדושה, ויתבונן איך יתקן מעשיו וכו'. (של"ה מס' חולין ס"פ נר מצוה)...
12/08/2010
מאמר שמדבר על כוח כפרה על ידי לימוד התורה, מתוך הספר החדש "גדלות" באדיבות הרב המחבר שליט"א.
11/08/2010
מצורף לעילוי נשמתו שיעוריו בספר "שערי תשובה" שער א' משנת תשס"ז. באדיבות אתר קול הלשון. ת.נ.צ.ב.ה.
8/08/2010
באדיבות המחבר הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א, ניתן הרשות לכל אדם ללמוד בהם ואף להעתיקם ולהעבירם לכל לומד.
8/09/2009
מאת הרה"ג אברהם עדס שליט"א, באדיבות אתר קול הלשון.
6/09/2009
מאת הגאון רבי אליהו רוט שליט"א מנהל הרוחני דישיבת בית שמעיה הגדולה בבני ברק.
2/09/2009
דברי הכוונה והדרכה מעשיים שנאמרו בכינוס הגדול למסיימי הישיבות לצעירים בארץ הקודש לקראת כניסתם לישיבות הגדולות. כבחורי חמד שמעו בשקיקה את דברי מרנן ורבנן ויצאו מחוזקים לקראת כניסתם לישיבות הגדולות בזמן אלול.
31/08/2009
הקלטה מיוחדת ונדירה שנמסרה לפני כארבעים שנה, כולל דברי התעוררות לימי חודש אלול ועשרת ימי תשובה.
24/08/2009
מתוך הספר מועדי ה' באדיבות הוצאת מכון תורת ארם צובה.
20/08/2009
מאת הרה"ג יוסף בן פורת שליט"א ראש ישיבת "אשרי האיש" באדיבות אתר קול הלשון.
20/08/2009
השנה לא מפספסים את ה- 40 יום !
הדפס דף זה ומלא כל יום.
בהצלחה!!!
18/08/2009
...אחד מגדולי מחזירי בתשובה בדורינו שחזר בעצמו בתשובה תחילת דרכו היתה בקבלה אחת ויחידה – הדלקת נרות שבת בברכה, וזהו! ראו כוחה של מ"ע דרבנן אחת כשהיא עקבית ורצינית. יה"ר שנשוב לדודינו ודודינו לנו מתוך שכל ורגש, שמחה ואהבה.
10/09/2008
"אלול בעיירה. הילד בן-תשע מקיץ משנתו העמוקה מבעוד ליל. מילה בודדת הספיקה להקפיץ את אפרים ממטתו – סליחות! לאורו הקלוש של הנר אותו העלה האב, מתארגן הילד ומתלבש. אין מחליפים מילים, דממה בבית. אלול...
8/09/2008
אלול, כימי חשבון הנפש, מהוה, זמן רציני בחיי בן תורה, בו מעביר תחת כור המבחן את הגיגיו, פעולותיו ומעשיו, מנתח ומצרף, משפר ומשפץ את כלי זיונו, תחבולות המלחמה עם היצר, אך לא עת תוגה ונפילה למצב יאוש הזמן הזה...
7/09/2008
בשנים קדמוניות, מתחילת אלול היה העולם מלא רגשי פחד מאימת ימי הדין הממשמשים ובאים, (וזכורני שהיו מבעלי המוסר שהיו אומרים "עס בלאזט שוין די אלול ווינטען"), והי' אפשר למשש רוח חלקה זאת, וגם לשאוב ולינוק ממנו את האומץ ואת הגבורה הנצרכים לתיקוני המעשים...
3/09/2008
אם חשבתם שזעקת ה'א-ל-ו-ל' מרעידה את אמות הסיפים אך ורק בעולם המוסר והיכלי הישיבות הליטאיות, תתפלאו לקרוא כאן לא מעט סיפורים המעידים כי חרדת הדין הייתה נסוכה על פניהם של לא מעטים מגדולי וצדיקי החסידות ...
31/08/2008
כתב רבנו סעדיה גאון כי לתקיעת השופר בראש השנה עשרה טעמים. הטעם העשירי: להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה. מה הקשר בין תחיית המתים לתקיעת השופר?!
26/08/2008
בניית אתרים בניית אתרים