בין המצרים ותשעה באב

​קו פתוח ומוקד טלפוני בעניני צום תעשה באב

8/08/2016