שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
387 אורחים

ימי העומר

תמצית הביאורים וסיכומים למציאת הקנינים בקלות ולחזרה מהירה, הובא בסוף ספר "קנין כתר תורה" מאת המחבר הרה"ג מאיר הכהן מונק שליט"א...
30/04/2013
כולל בתוכו שיחות המשגיח הגה"צ רבי דב יפה שליט"א שנאמרו בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו - כפר חסידים...
3/04/2013
בשו"ת פרי הארץ לרבי ישראל מאיר מזרחי הביא בשם מהר"י מולכו, דאם ספר ביום השלושים ותשע לעומר ואמר בלשון 'היום ארבעים חסר אחת לעומר יצא'....
30/05/2011
לוח ספירת העומר בשילוב קניני התורה, מתחלף כל יום מימי הספירה בזמן צאת הכוכבים לפי זמן השעון של כל מחשב, תזכורת לימי הספירה ולרכישת קניני התורה. מצורף קובץ פלאש להורדה! ניתן להציגו גם ללא התחברות לרשת.
17/04/2011
יום ארבעה עשר באייר נקרא "פסח שני" לפי שביום זה הקריבו בזמן שבית המקדש היה קיים את קרבן הפסח אלה שלא הקירבוהו במועדו בארבעה עשר בניסן מחמת טומאה או בגלל דרך רחוקה...
21/04/2010
אחד מחילוקי המנהגים בין נוסח אשכנז לספרד בספירת העומר הוא שבנוסח אשכנז אומרים היום כך וכך "בעומר" ובנוסח ספרד "לעומר", הטעם שבחילוקי הנוסחאות הללו הוא מן הדברים המעניינים שכדאי להתבונן בהם...
16/04/2010
ענייני חודש איר. נוסח הספירה והלכותיה. תגלחת בימי הספירה. תענית בה"ב. לג' בעומר ועוד. מתוך עלון "הדף היומי" היוצא לאור ע"י "מדרשית הדף היומי – פ"ת". באדיבות המחבר הרה"ג יעקב שפירא שליט"א.
13/04/2010
כ' הטור, ונוהגין באשכנז לומר פרקי אבות במנחה, וכן כ' רבי עמרם גאון. ובספרד אומרים אותם שחרית. וברמ"א כ' ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריב אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר המעלות בחורף, וכ"מ לפי מנהגו..
9/04/2010
תפילה על הבנים מבעל של"ה הקדוש - תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים. באדיבות מכון אור חדש.
17/05/2009
תמצית הביאורים וסיכומים למציאת הקנינים בקלות ולחזרה מהירה, הובא בסוף ספר "קנין כתר תורה" מאת המחבר הרה"ג מאיר הכהן מונק שליט"א.
6/05/2009
בליל שני של פסח מתחילין לספור ספירת העומר וסופרין מעומד. המצוה הוא לספור תיכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ובדיעבד זמנה כל הלילה. בבית הכנסת בלילי שבת ויום טוב סופרין לאחר הקידוש כדי להקדים קדושת היום...
5/05/2008
מלוקט מש"ס ופוסקים, ניתן להשיג את הקונטרס בטל'- 03-5795935 , יישר כח לרב המחבר שליט"א ויה"ר שפועל ידיו ירצה השי"ת ויהי' לתועלת להגדיל תורה ולהאדירה.
4/05/2008
הרמב"ן בספר המצוות כלל במנין המצוות שלא תלויות בזמן גם את מצות ספירת העומר.
ויש להקשות, מדוע מצות ספירת העומר אינה נחשבת מצות עשה שהזמן גרמא, ומהי שונה ממצות סוכה שנוהגת רק בזמן מסוים בשנה ...
1/05/2008
"לוחות ספירת העומר". בלוחות אלו תולשים בכל יום את דף הספירה של יום האתמול. בחלק מהימים מודפסים בדפים "שמות הקודש" המפורשים. יש לשים לב לגונזם ושלא יושלכו בבזיון ח"ו. על מדפיסי לוחות אלו וכל כיוצא בזה לדעת את גודל האחריות המוטלת עליהם.
31/12/2007

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים