שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
517 אורחים

חדשות דרשו

21/06/2013
תמונות מספרות מרגעי ההוד וההדר, התרוממות הרוח והחיזוק בכינוס עולם התורה של "דרשו", י"א מנחם אב תשע"ב, יד אליהו- תל אביב.
2/08/2012
יתקיים אי"ה ביום שני י"א אב ביד אליהו, תל אביב, החלה ההרשמה המוקדמת לקבלת כרטיסים למעמד הגדול בטלפון 02-5609000 כל השאלות והתשובות בקובץ המצורף...
24/05/2012
בעקבות ההישג האדיר של השתתפות למעלה ממאה אלף איש בתוכניות 'דרשו' השונות , נערכים ב 'דרשו' לסדרת אירועים 'סיומי דרשו' בכל רחבי העולם, שתתפרס על פני שבוע *המעמד המרכזי יתקיים אי"ה ביום שני י"א אב ביד אליהו...
16/02/2012
התפתחות חסרת תקדים בהיקפה בלימוד יומי במשנה ברורה: עשרות שיעורי 'הדף היומי בהלכה' ללימוד המשנה ברורה דבר יום ביומו מתקיימים ברחבי הארץ והעולם * אלפים הצטרפו לשינון וחזרה ומבחנים חודשיים על המשנה ברורה * יוזמה ברוכה של אברכים בערי הארץ להקמת שיעורים יומיים חדשים...
8/02/2011
הנהלת דרשו החליטה: עם סיום לימוד סדר נזיקין יכנסו מאות ממסלול ההגרלות למסלול מילגות מלאות * גם הנבחנים החדשים יכנסו במסלול מהיר ממילגות בהגרלות למילגות מלאות* תינתן אפשרות למצטרפים החדשים להבחן רק על הדפים שממסכת זבחים * וותיקי הנבחנים: "הלימוד, השינון והחזרה באמצעות מבחני 'דרשו' העניקו לנו מושגים חדשים בידיעת התורה"..
2/11/2010
בסייעתא דשמיא עומדים אנו לקראת סיום הלכות תערובות, ובתחילת החורף נשלים אף את לימוד כללי הספק ספיקא להש"ך. מכיון שכוללים רבים קובעים כבר עתה את תכניות הלימוד לשנה הבאה, הננו רואים צורך להודיע על שינוי בתכנית הלימוד ב'קנין הלכה'...
25/07/2010
לרגל הופעת כרך ג' של המשנה ברורה מהדורת 'דרשו' בט"ו אב: תכנית ייחודית של 'דרשו' לימי בין הזמנים 'קנין שבת' לאברכים ובני הישיבות, כתום שנה ומחצה של עבודת צוות מאומצת – כרך ג' של המשנה ברורה מהדורת דרשו רואה אור...
13/07/2010
22/06/2010
בעלון: מאות אברכים שוקדים בחזרות לקראת מבחן קנין ש"ס מס' 10 על 1860 דפי גמרא שיתייקם בחודש ניסן, ראיון מרתק עם הרב ישראל גלזר מוותיקי מגידי השיעור בדף היומי וראש הכולל לדף היומי לבעה"ב של 'דרשו', ועוד...מחליטים עכשיו -לדעת ש"ס !.

14/02/2010
עם תחילת לימוד מסכת סנהדרין על סדר הדף היומי, נערך ארגון 'דרשו' להצטרפות מאות לומדים ונבחנים חדשים למערך הלימוד והמבחנים החודשיים המתקיימים בכחמישים מוקדים ברחבי הארץ...
11/02/2010
המבחנים החודשיים של 'דרשו' יתקיימו ביום ו' כ"ב טבת ערש"ק שמות, המבחנים יתקיימו במקומות הקבועים ובשעות הקבועות...
6/01/2010
ארגון 'דרשו' מודיע על פרויקט מיוחד לחיזוק ועידוד לימוד תורה שמטרתו להביא בפני צורבי מדרבנן עצות והדרכות לקבלת טעם בלימוד, 'גישמק' ושמחת התורה בעמלה ויגיעתה, כמו כן מצורף הודעות חשובות >>.
4/11/2009
דברי הכוונה והדרכה מעשיים שנאמרו בכינוס הגדול למסיימי הישיבות לצעירים בארץ הקודש לקראת כניסתם לישיבות הגדולות. כבחורי חמד שמעו בשקיקה את דברי מרנן ורבנן ויצאו מחוזקים לקראת כניסתם לישיבות הגדולות בזמן אלול.
31/08/2009
משא חיזוק ממרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א והגה"צ רבי אורי וייסבלום שליט"א משגיח נחלת הלווים, בכינוס הגדול למסיימי שיעור ג' בישיבות לצעירים בארץ הקודש - לקראת עלייתם לישיבות הגדולות, שהתקיים בבני ברק ע"י ארגון 'דרשו'.
5/08/2009
צוות עורכים מיוחד הכולל מחברי ספרים מפורסמים על הלכות שבת שוקד בימים אלו על עריכת כרך ג' של המשנה ברורה בהוצאה המיוחדת של 'דרשו'. מחברי הספרים שותפים בעריכה לכולל המיוחד שבו שוקדים על עריכת המשנה ברורה אברכים מופלגים בהכוונת מורי הוראה מפורסמים...
21/07/2009
מאות לומדי 'קניין משניות' של 'דרשו' מסיימים את מסכת כלים במסגרת לימוד סדר טהרות *מראי מקומות מרתקים נשלחים לבתי המשתתפים...
14/06/2009
"חולה שהתייאשו הרופאים מלרפאותו בדרך הטבע יש להימנע מלקיים תפילת רבים למענו" - הלכה מחודשת זו והלכות חשובות ומעניינות נוספות, מופיעות ב"מוספים וביאורים" במשנה ברורה החדש שבהוצאת 'דרשו' ...
18/02/2009
נבחני 'דרשו' המתגוררים בדרום ומעדיפים בכל זאת להיבחן באזור המרכז ניתן להיבחן בכל אחד מהמוקדים ברחבי הארץ * באשדוד יתקיים המבחן בין השעות 10.00-11.30 * הקלה לתושבי הדרום לומדי הדף היומי ב'סדרים' שיקבלו מלגה מלאה
6/01/2009
המבחנים המציינים את סיום מחצית הש"ס של נבחני הדף היומי של 'דרשו' נערכו במעמד רבנים וראשי ישיבות אשר נשאו דברי חיזוק לאלפי הלומדים ....
6/01/2009
השיעורים, הנמסרים במוצאי שבתות, מיועדים עבור לומדי 'קניין הלכה של 'דרשו' * היוזמה הברוכה רואה אור בעזרת שיתוף פעולה פורה בין 'דרשו' ל'קול הלשון'...
2/12/2008
הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז': 'דרשו' הביא את ה'עיון' לבין הזמנים באופן נעלה ומיוחד * הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון: 'עיון הזמן' יביא בעתיד לשינוי מהותי של המושג 'בין הזמנים' בעולם הישיבות
22/10/2008
אלפי בני ישיבות נטלו חלק בתוכנית ושיננו ב'בין הזמנים' בקיץ האחרון, את סוגיית "מצווה ההבאה בעבירה" בעזרת קובץ מראי המקומות שהופיעו בחוברת העזר * במהלך ימי חג הסוכות יתקיים מעמד סיכום התכנית משולב בשמחת בית השואבה עבור משתתפי התוכנית..
5/10/2008
לאור החיזוק הגדול בלימוד הלכות תפילין והצטרפות רבים ללימוד הלכות אלו במסגרת תכנית 'הלכה לבית ישראל' של 'דרשו' ללימוד המשנה ברורה, אנו שמחים להודיע לציבור הלומדים על הקמת מערך שיעורים יומי ...
18/09/2008
עוד חידוש מבית היוצר של 'דרשו': במסגרת ייעול השירות אותו מקבלים נבחני 'דרשו', שיפר הארגון את מערכותיו כדי לאפשר את שליחתם של כל הנתונים השייכים לכל נבחן במצורף ובאופן פשוט וברור ביותר...
6/08/2008
מאות הצטרפו ללימוד סדר טהרות במסגרת 'קנין משניות':הצלחה גדולה ל קובץ הלימוד והסיוע ללומדי משניות בסדר טהרות אלפי עותקים ממראי המקומות חולקו לנבחני 'דרשו' במהלך המבחנים שנערכו בחודש תמוז...
6/08/2008
תוכנית חדשה מבית היוצר של 'דרשו- בני הישיבות', התוכנית בברכתם של מרנן הגראי"ל שטינמן שליט"א והגרמ"י לפקוביץ שליט"א, צפויה לאחד בין אלפי בני ישיבות בכל אתר ואתר בימי 'בין הזמנים' מנחם אב הבעל"ט...
6/08/2008
באמצעות הגיליונות החדשים יתחזק ביתר שאת איחוד משפחת 'דרשו' העולמית גיליונות "בואו שעריו" המופצים במרכזי הבחינה של 'דרשו' בארץ ישראל, יופצו החל מהחודש הקרוב..
6/08/2008
24 פוסקים, מו"צים ורבנים ישאו דברי חיזוק בלמעלה מארבעים מוקדי הבחינות ברחבי העולם ...
12/06/2008
על פי נתוני תוכניות 'דרשו' המיועדות לבני הישיבות: מסכת פסחים היא המסכת הנלמדת ביותר בעולם הישיבות בזמן קיץ תשס"ח, נתון זה נבדק בקרב עשרות הישיבות המשתתפות בתוכניות 'דרשו'...
3/06/2008
7,144 נבחני 'הלכה לבית ישראל' התחילו בר"ח אייר את לימוד המשנ"ב וכתבי החפץ חיים, בחלק נוסף של התכנית, ילמדו המשתתפים מדי יום את הספר חפץ חיים ושמירת הלשון, כשהמבחנים יתקיימו גם על חלק זה של הלימוד. החל מתאריך א' אייר עד י"ט אייר, הלימוד יהיה בספר "שפת תמים". ומתאריך כ' אייר סדר הלימוד יהיה בספר ה"חפץ חיים"...
12/05/2008
מבחן הרביעי של קנין הלכה, כ- 700 לומדי ההלכה בעיון בתכנית ' קנין הלכה' יבחנו היום יום חמישי כ"ו ניסן על הלכות שביורה דעה ח"ב. וכ-500 'ש"ס יודען' חברי קניין ש"ס יבחנו אי"ה ביום ראשון הקרוב.
1/05/2008
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א קיבל בחביבות את נשיא דרשו הרב דוד הופשטטר הי"ו בערב שבת קודש האחרון לאחר כינוס עולם התורה...
13/04/2008
נוספו מקומות ישיבה בהיכל יד אליהו לטובת משתתפי המעמד הגדול למרות תוספת המקומות, אזלו כל הכרטיסים לכניסה לאולם...
31/03/2008
בעקבות הביקוש הרב מצד משפחות נבחני 'דרשו', הוחלט להציב מסכי ענק באודיטוריום 'אור החיים' בני ברק לשם יועבר בשידור חי המעמד הגדול של כינוס עולם התורה בג' ניסן...
31/03/2008
לטובת רבים שלא יוכלו לקבל כרטיסים למעמד. במוקד ההזמנות של 'דרשו', נאלצים להתמודד עם לחץ הפניות הרב של הציבור המעוניין ליטול חלק בכינוס עולם התורה הגדול לציון עשור לדרשו...
31/03/2008
בימים אלו נשלמות ההכנות במשרדי 'דרשו' לרגל כינוס עולם התורה שיתקיים ביום ג' ניסן לרגל עשור לארגון. במהלך השבוע האחרון מתגבשת התוכנית למעמד הנשגב...
27/03/2008
"כינוס 'דרשו' הוא 'יומא טבא לרבנן' שכלל ישראל כולו ישמח בו" - ספר "חיזוק" העשור של "דרשו" שיחולק לכל משתתף, יכלול כשבע מאות עמודים גדושים בדברי חיזוק ומוסר, הדרכה ועצות בדרכי הלימוד מגדולי ישראל, כפי שנמסרו במיוחד לראשי 'דרשו'...
26/03/2008
טלפון מוקד מרכזי 1599-509-409
19/03/2008
בימים אלו נשלחות ההזמנות לכינוס עולם התורה לציון עשור ל'דרשו', לאלפי הנבחנים בתכניות השונות. עם קבלת ההזמנות, אנא שימו לב לכללים המצורפים על מנת שמוקד הכינוס יוכל לתפעל כראוי את מערך חלוקת הכרטיסים...
13/03/2008
שיחה עם עורכי 'חיזוק העשור' הרב שלמה רוזנשטיין והרב הלל מן העוסק בימים אלו בסיום עריכת הספר המיוחד שיחולק למשתתפי כינוס עולם התורה...
12/03/2008
"בחור בישיבה קטנה צריך ללמוד שו"ע ומ"ב ובחור בישיבה גדולה צריך להוסיף ביאור הלכה ושער הציון", הדברים נאמרו לראשי "דרשו" בביקור שנערך במעונו של הגאון הגדול שליט"א לרגל פתיחת תוכנית "הלכה לבית ישראל" ...
12/03/2008
"הכינוס של 'דרשו' הוא 'יומא טבא לרבנן', שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה, הצלחה בכל העניינים" גדולי הדור שליט"א קיבלו את המשלחת במאור פנים והביעו את נכונותם ליטול חלק בכנס העשור...
12/03/2008
כמאתיים אוטובוסים ירכיבו את מערך ההיסעים חסר התקדים בהיקפו, שיוביל את רבבת משתתפי כינוס עולם התורה ביום חגה של תורה ג' ניסן מכל רחבי הארץ מהצפון הרחוק ועד ישובי הדרום, בכל מקום בו יושבים בני תורה המקושרים ל'דרשו' בעבותות של אהבה...
10/03/2008
זמן האחרון למועד הרישום לתוכנית לבית ישראל...
6/03/2008
"במסכת נזיר דברי התוספות ללא המשא ומתן בדבריו הם כדברי רש"י" - לאור הוראה זו, הנבחנים במסלול גמרא ורש"י ייבחנו על גמרא ותוספות ללא המו"מ שבדבריו ונבחני מסלול גמרא רש"י ותוספות ייבחנו גם על המו"מ שבדברי התו"ס...
5/03/2008
בימים האחרונים עם פרסום דבר פתיחת הרישום למבחני המשנה ברורה 'הלכה לבית ישראל', הגיעו למוקד הרישום המיוחד פניות רבות ושאלות שונות בדבר פרטים שונים הנוגעים לתכנית לימודים זו. על מנת להקל על ציבור בני התורה והמבקשים להירשם ולחסוך מזמנם היקר, אנו מביאים בפניכם את השאלות המצויות המגיעות למוקד הרישום והתשובות להן.
28/02/2008
הספר יחולק לרבבת באי כינוס עולם התורה של 'דרשו' ביום ג' ניסן ביד אליהו...
25/02/2008
לשאלת נרשמים רבים למבחן הקבלה ל'קנין הלכה'...
22/02/2008
בדרשו הופתעו מהרישום האדיר להשתתף בתוכנית המיוחדת * יומיים בלבד לאחר פרסום התוכנית התקבלו למעלה מאלף ושלוש מאות פניות מאברכים ובחורים החפצים להשתתף בתוכנית החדשה...
20/02/2008
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים