שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
674 אורחים

כללי

יש כאן חשש בענין תרומות ומעשרות, היות ורבים חושבים שאכילה בשדה פטורה מהפרשת תרומות ומעשרות. ההיתר הוא רק עבור אכילה ארעית...
11/07/2016
כולל ענייני: בגדר חיוב מעקה, חיוב מעקה בבית האוצרות, מצות מעקה וסילוק מכשולות, מעקה רמז למצות התשובה...
10/07/2013
אחים יקרים! שימו לבבכם! לדברי מרן השו"ע "יש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו" ומגן אברהם מוסיף: ועליו נאמר "וטאטאתיה במטאטא..." ובבה"ט ס"ק ה' הובא הלשון בשלמותו. עיי"ש סיום חמור מאד!....
31/07/2012
בימי בין הזמנים תוכל להוסיף לעצמך מצוות נדירות (פרט עוללות שכחה פאה ועוד) בימים כדלקמן: י"א מנחם אב, ט"ז, י"ז, כ"ג כ"ד מנחם אב, וגם תוכלו להצטרף בכל יום שני בשבוע לקיים מצוות תפילה וחצוצרות בעת צרה כמפורט בקבצים...
17/08/2011
מנהג ישראל שאין אוכלים דם שנמצא בביצה, ואף זורקים את כל הביצה. על כן יש לעיין אם דם זה מותר או אסור, ואם דם זה אסור האם יכול לזרוק רק את הדם או שיש חיוב לזרוק את כל הביצה...
17/03/2011
האוכל בתשעה באב כאילו אכל גיד הנשה? עניין גיד הנשה עמוק הוא מאוד ובזוהר הקדוש נפתח לנו חלון להביט לפי מיעוט שכלנו ולקבל אחיזה מסויימת בדברים. גיד הנשה – יצר הרע – וקדושת הברית מצוות גיד הנשה לא נאמרה בסיני, מדוע?...
15/11/2010
התעוררות רבתי מורגשת בתקופה האחרונה בבתי הכנסת ובבתי המדרש בכל אתר ואתר, בכל תפוצות ישראל, כדי להנחיל את חומרת איסור השיחה בשעת התפילה. יותר מתמיד אפשר לראות עתה את השלטים המוכרים של: "אסור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה"...
6/05/2010
רוב ההלכות נתבארו ונפסקו ע"י מורינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א ואני לא באתי אלא לעורר ולהאיר העניין לתועלת הציבור כי השכחה וחוסר הידיעה רבה בהלכות אלו.
4/05/2010
בפרשת שמיני יא, ב, זאת החיה (ת"כ חולין כ"ט ) מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל זאת תאכלו. וזאת זה תאכלו וגו' אף בשרצי המים אחז מכל מין והראה להם, וכן בעוף ואת אלו תשקצו מן העוף וכן בשרצים וזה לכם הטמא, זאת החיה מכל הבהמה מלמד שהבהמה בכלל חיה רש"י.
9/04/2010
מתוך ספר שלחן ערוך המקוצר להגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א חלק אבן העזר חלק א' סימן קצ"ח - הלכות פריה ורביה סעיף ד'...
25/11/2009
כולל: מידות הנהוגות בא"י ומידות הנהוגות בארה"ב. כתב החזו"א: כל מה שכתבנו אינו אלא להחמיר, אבל במקום ששיעור רבותינו האחרונים הוא לקולא בדאורייתא, ראוי להיות מיראי הוראה ולהחמיר...
1/09/2009
"וכתובת קעקע לא תתנו בכם" (ויקרא י"ט,כ"ח). מתברר, כי גם אקט פשוט בתחום האיפור הקלאסי, עלול להכשיל באיסורים דאורייתא, או, למצער, באיסור מפורש דרבנן. תחום קוסמטי חדש, שחדר לאחרונה אף לציבור החרדי, גובל באיסורי תורה, אך מוצע על ידי מכוני קוסמטיקה בבעלות 'חרדית'.
26/04/2009
האם אמרינן 'הטמנה במקצת שמיה הטמנה' כשהקדירה מונחת על גבי להבה של גז או דווקא כשמונחת ע"ג גחלים?
28/02/2008
מתי ניתן לומר נ"ט בר נ"ט?
הסבר להיתר של נ"ט בר נ"ט
מחלוקת באיזה אופן ניתן להחשיב כנ"ט בר נ"ט
19/02/2008
מתחילים לומר בקשה על הגשמים " ועננו בורא עולם" כמבואר בפוסקים...סתירה בדברי הרמב"ם מהלכות תענית...
22/01/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים