שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי ט"ו בשבט

ממצאי בדיקת "תות שדה" ואופן ניקויו מחרקים

 

עכשיו באתר שטייגן
309 אורחים

ט"ו בשבטגליונות וקבצים לט"ו בשבט

 

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה" כולל תולעים בדגי ים ובריכה *מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו...
7/01/2014
שדה בו צומחים ענבים, פרי שקליפתו קשה, בשנה זו פרירות השדה הם הפקר, אין גוזרין אותו בט"ו בשבט, ועוד...
16/01/2013
לשאלת רבים, לקראת ט"ו בשבט הבעל"ט שבו מרבים לשים מיני פירות על השולחן ולברך עליהם כמנהג הרבה מקהילות ישראל, וכיון שתות שדה נמצא כעת בשווקים, ורבים הרוצים לעלותו על השולחן, ושואלים כיצד לנקותו מן החרקים?....באדיבות המכון למצוות התלויות בארץ.
27/01/2010
לפירות וירקות טריים, פרי וירק מיובש ומסוכר, פיצוחים אגוזים וגרעינים, מוגש ע"י מערכת הכשרות של
הרה"ג רבי משה יהודא ליב לנדא - רב אב "ד בני ברק.
27/01/2010
באדיבות המחבר הרה"ג מרדכי סגלשטיין שליט"א להערות: מ. סגלשטיין רח' עזרת תורה 6 ירושלים ת"ו
27/01/2010
עצמו של יום, בגדי יו"ט, נתינת צדקה, אתרוג.. מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'.
24/01/2010
כמדי שנה, מצויה לעיתים, נגיעות בפירות הדר (בעיקר קלמנטינות) על ידי תולעים לבנות (רימות זבוב הפירות). בעת הקילוף צריך לבדוק את הצד הפנימי (הלבן) של קליפת הפרי...
30/12/2009
כולל פנינים ופרפראות נבחרים ליום חמשה עשר בשבט, מאת הרב יוסף ברגר.
9/02/2009
מצורף קובץ לתפילת האילנות ותפילת האתרוג שנוהגים לומר ביום ט"ו בשבט. באדיבות תנועת יהדות התורה והשבת.
9/02/2009
מוקד לבירור בענייני תולעים בו עונה מידי יום הרה"ג ר' משה ויא שליט"א על כל עניני תולעים בכל סוגי המאכלים.
3/12/2008
לא רק אצל ה'מתנגדים' נשארים בט"ו בשבט מול הסטנדר והגמרא, ורק בארוחה מוסיפים פרי או שניים: כך גם אצל אדמו"רי גור וסלונים לדורותיהם, אצל מרן הגר"ש וואזנר, ואפילו אצל מרן הגר"ע יוסף * לעומת זאת, אצל רבים מחצרות החסידים לובשים בגדי חג, מגיעים לרבי ל'פירות טיש' ושומעים 'תורה': בסאטמר מזמרים 'שיר המעלות' על כל פרי, בסדיגורא מיחסים לפרי כוח של קורבן, בבויאן מאחלים 'שנה טובה', בבעלזא מכוונים בלחם ובבירה לצאת ידי חובת חיטה ושעורה, ובמונקאטש ט"ו בשבט כהושענא רבה * שלמה קוק חקר את סודות מנהגי ראש השנה לאילנות, וחזר עם תשובות * אילן אילן, במה אברכך ...
20/01/2008
כולל: כללי הכשרות, תיאור קצר על התולעים המצויים, אופן הניקוי והבדיקות ועוד...
18/01/2008
בניית אתרים בניית אתרים